Vrste reči III

Koja tri prideva u srpskom jeziku grade komparaciju uz pomoć nastavka -š?

Pridev iz rečenice je kog vida? U sobu uđe mlad čovek.

Pridevi ''mali, jarki, žarki'' imaju samo:

Koji padeži imaju kraće, enklitičke oblike kod zamenica?

Kako glase opšte imeničke zamenice?

Kako glasi genitiv jednine broja ''dva'' muškog roda?

Kog su glagolskog roda sledeći glagoli: ''pisati, čitati, pevati, graditi'' ?

Kako glasi infinitivna osnova glagola ''reći'' i ''peći'' ?

Koji su složeni glagolski oblici u srpskom jeziku?

Kojoj vrsti reči pripadaju sledeće reči: ''uz, do, kraj, pored, na, iz, iznad'' ?

Kako glasi komparativ prideva "ljubak"?

Glagol "svitati" je:

Reč "o" u primeru "O, kako pahne snežni behar šljiva!" po vrsti reči je:

Pridev "noćni" po vrsti je:

U primeru "Ćuti!" glagol "ćutati" upotrebljen je u: