Vrste reči II

Komparativ prideva ''zao'' glasi:

U kom od sledećih primera primećujete neodređen vid prideva?

Reči ''doista, međutim, pak, dakako'' su:

Kog je vida glagol ''skakati'' ?

Dvovidski glagoli su?

Kakav je glagol ''češljati se'' ?

Imenice ''staklo, drvo, pesak, voda'' po značenju su:

Kojoj vrsti zamenica pripada zamenica ''nekakav'' ?

Koji su glagolski načini u srpskom jeziku?

Koje su vrste prideva sledeći primeri: ''srpski, niški, španski'' ?

Glagol "skakati" je:

Kako glasi glagol "vući" u glagolskom pridevu trpnom?

Kojoj vrsti zamneica pripada zamenica "nikoji"?

Kako glasi infinitivna osnova glagola "plesti"?

Kako glasi prezentska osnova glagola "plesti"?