Vrste reči I

Koliko ima vrsta reči u srpskom jeziku?

Nepromenljive vrste reči su:

Koje su gramatičke kategorije svih imenskih reči?

Reči sa deklinacijom su:

Koliko ima padeža u srpskom jeziku?

Nezavisni padeži su:

Koji padež se uvek upotrebljava sa predlogom?

Šta označava kategorija glagolskog načina?

Pored prideva, koja još vrsta reči ima komparaciju?

Koliko gramatičkih kategorija imaju glagoli?

Kojoj vrsti imenica pripada reč PESAK?

Pored prideva, komparaciju mogu imati i:

Koliko ima glagolskih načina u srpskom jeziku?

Koji su glagolski načini u srpskom jeziku?

Koje reči imaju konjugaciju?