Tvorba reči IV

Šta je u reči ''gradovi'' infiks ?

Kako glasi koren reči ''knjižara'' ?

Kojom tvorbom su nastale reči ''mlada, dobro, blago'' ?

Iz kog jezika potiču reči ''gulaš, varoš, ašov'' ?

Kako se nazivaju reči koje se koriste u određenim strukama i naukama?

Kojom tvorbom reči je nastala reč ''Beograd'' ?

Kako se nazivaju reči koje nastaju slaganjem ili kompozicijom?

Šta je sufiks u reči ''rodbina'' ?

Kojom tvorbom je nastala reč ''plavokosa'' ?

Reči ''leteći, šiveća, bivši'' nastale su:

Kojom tvorbom reči je nastala reč "Engleska"?

Prema sferi upotrebe reči "sinus, kosinus, baza, kiseline, stilistika, laringologija" spadaju u:

Frazeologizam "gde je Bog rekao laku noć" znači:

Kako glasi korenska morfema od reči "jeguljast"?

Nastavak za oblik u reči "misliti" glasi: