Takmičenje I

Koja je od sledećih imenica vlastita: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

Koje su od sledećih imenica zajedničke: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

Koje su od sledećih imenica zbirne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

Koje su od sledećih imenica gradivne: braća, Miri, doručak, sto, puter, džem, kifle, vaza, cveće?

Utvrdi prilošku odredbu u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

Utvrdi subjekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

Utvrdi predikat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

Utvrdi objekat u sledećoj rečenici: Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećrnu trsku.

Koje su reči nepravilno napisane: kolekcia, kajsija, pion, kolonizacia, regijon, kolekcija, kolonizacija?

Napiši infinitivnu osnovu glagola KRASTI.

Napiši infinitivnu osnovu glagola SEĆI.

Odredi vrstu naglašene reči: SVAKO radi svoj posao.

Odredi vrstu naglašene reči: NIKO nikome ne smeta.

Kako se zove sledeći glagolski oblik: BUDEMO PEVALI?

Kako se zove sledeći glagolski oblik: BEJAH PEVALA?