Sintaksa-rečenični članovi i rečenice

Koliko ima komunikativnih rečenica u sledećem tekstu? Golub to reče, pa kao munja pade lovcu na ruku. Lovcu zadrhta ruka i ispusti goluba.

Kakva je po kumunikativnoj funkciji rečenica: Kakav je to gol bio!

Koju funkciju ima naglašeni deo rečenice? Patuljci, KOJI SU VIRILI IZA ŽBUNA, izađu na obalu.

Koja je glavna reč sledeće sintagme? telefonski poziv za moju mlađu sestru

Koje vrste je sintagma iz prethodnog pitanja?

Koju funkciju/službu u rečenici ima imenica ČOKOLADA? Ti si čokolada.

Sledeću rečenicu pretvori u pasivnu. Knjigu smo brzo pročitali.

Sledeću rečenicu pretvori u bezličnu. Munje sevaju celu noć.

U rečenici: Mama mi je napravila tortu od jagoda objekat je:

U sintagmi TORTA OD JAGODA atribut je: