Sintaksa-rečenični članovi i padeži

Odredi padež i funkciju naglašene reči: MILOŠU se ide ide kući.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Mama je kupila VOĆE I POVRĆE na pijaci.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Kuća MOJIH RODITELJA.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: On je krenuo KA VRATIMA.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: On NEDELJOM odlazi na trčanje.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Raditi BEZ ODMORA.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Drhatati OD HLADNOĆE.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Ljudi često plaćaju U RATAMA u marketima.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Mi smo ostali na moru DESET DANA.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Miloš je došao SA DRUŠTVOM na zabavu.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Presekao je meso NOŽEM.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Ostavi jedno mesto ZA MENE.

Odredu padež i funkciju naglašene reči: Zamolio bih TE jednu stvar.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Zamolio bih te JEDNU STVAR.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: ČUDNI LJUDI šetaju gradom ovih dana.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: STARICI udariše suze na oči.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Starici udariše SUZE na oči.

Odredi funkciju/službu nagalšene reči: Starici UDARIŠE suze na oči.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: Raditi stvari IZ LJUBOMORE.

Odredi padež i funkciju naglašene reči: TE NEDELJE sam učila.