Sintaksa-priloške odredbe

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Tanja je TOG DANA bila vrlo nervozna.

Odredi vrstu naglašene priloške odrebe: Išao je kući PEVUŠEĆI.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Vežbaći ove rečenice DOK IH NE NAUČIM.

Odredi vrstu naglašene priloške odrebe: Vežba ove testove DA BI BOLJE SPREMILA PRIJEMNI.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: KADA SAM SVE NAUČIO, javio sam se da odgovaram.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: On je NEPRESTANO cupkao u mestu.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: OD STALNE LJUTNJE I BESA, on se i fizički izmenio.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Obratila mu se DRHTAVIM GLASOM.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Trebila je pasulj PEVUŠEĆI.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Krenula je KA VRATIMA.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: SVOJOM NEPAŽNJOM su doveli sebe u nepriliku.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: Prošao mi je dan U RADOSTI I VESELJU.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: U SENCI tvoje kose...

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: OD UZBUĐENJA je zaplakao.

Odredi vrstu naglašene priloške odredbe: SA DRUGARICAMA je išla na more.