Kombinovani test VIII

Reč MINISTARSTVO je po načinu tvorbe:

Naglašeni deo u reči gradOVi naziva se:

Kombinovanom tvorbom reči nastale su reči:

Kako glasi komparacija prideva MALI?

Kako glasi genitiv broja TRI?

Koja je vrsta reči reč BAR?

Glagol VEČERATI je po vidu:

U reči HRABROST sufiks je:

Pridev OŠTROUMAN nastao je:

Koji od sledećih glagola je nastao derivacijom (izvođenjem)?

Kako se zove najstariji spomenik srpske kulture?

Koje napisao prvu filološku raspravu "Slovo o pismenima"?

Koje godine Vuk Karadžić odlazi u Beč i upoznaje Jerneja Kopitara?

Kojoj grupi slovenskih jezika pripadaju ruski i beloruski jezik?

Izbaci uljeza iz niza: srpski, češki, poljski, slovački.