Kombinovani test V

Kako glasi prezentska osnova glagola PEVATI i SLUŠATI?

Kakav je po svršenosti glagol SESTI?

Koja od sledećih kategorija ne prapada pridevima?

Koji padež se nikada ne koristi sa predlogom?

Izbaci uljeza iz niza: istočnohercegovački, kosovsko-resavski, šumadijsko-vojvođanski.

Obeleži reč u kojoj nije izvršeno nepostojano A.

Reč PODŠIŠATI primer je odstupanja od sledeće glasovne alternacije:

Koji brojevi su promenljivi u srpskom jeziku?

Kojoj vrsti prideva pripadaju sledeće reči: dečiji, Markov, gradski, niški, božiji?

Koji postupak tvorbe reči primećujete u reči RAZGRADITI?

Kojoj vrsti pideva pripada pridev "pećki"?

Kakav je glagol "vikati" po prelaznosti glagolske radnje?

Kako glasi prvo lice jednine aorista glagola "ispiti"?

Kako glasi infinitivna osnova glagola "reći"?

Kako glasi prezentska osnova glagola "reći"?