Kombinovani test III

Kako se naziva najmlađe slovensko pismo?

U kom veku Sloveni primaju pismenost i hrišćanstvo?

Koje godine Vuk Karadžić objavljuje prvo izdanje ''Srpskog rječnika'' ?

Šta proučava fonetika?

Koji glasovi su zvučni u srpskom jeziku?

Koje glasovne promene su izvršene u reči ''bezakonje'' ?

Koje glasovne promene su izvršene u reči ''spasioci'' ?

Kako glasi dativ broja dva ženskog roda?

Kakav je glagol ''zasvirati'' po svršenosti?

Kako glasi prezentska osnova glagola ''peći'' ?

Kako glasi infinitivna osnova glagola "peći"?

Reč koja je nastala dodavanjem sufiksa stranog porekla je:

Kojoj slovenskoj grupi pripada češki jezik?

Glasovi M, N, NJ su po mestu izgovora:

Kako glasi 3. lice množine prezenta glagola "proučiti"?