Kombinovani test II

Kako se naziva najstarije slovensko pismo?

Kako se naziva prva filološka rasprava koja svedoči o misiji Ćirila i Metodija i ko je njen tvorac?

Kako se naziva spomenik pisan ćirilicom iz XII veka?

Koliko ima vrsta reči u srpskom jeziku?

Kakve su imenice ''lišće, granje, kamenje'' po značenju ?

Kako se nazivaju imenice koje imaju samo množinu?

Kog je vida prisvojni pridev ''Markov'' ?

Kako glasi komparacija prideva ''visok'' ?

Kako se nazivaju reči koje potiču iz grčkog jezika?

Koliko morfema ima reč ''skućiti'' ?

Kako glasi glagolski prilog sadašnji od glagola "peći"?

Imenica "uloga" je pozajmljenica iz:

Kojom tvorbom reči je nastala imenica "besnilo"?

Sintagma "drveni sanduk" je po vrsti:

Koji dijalekat štokavskog narečja ijekavskog izgovora je uzeta kao osnova srpskog književnog jezika?