Kombinovani test I

U srpskom jeziku vokali su:

Koja glasovna promena je izvršena u reči ''prošnja'' ?

U srpskom jeziku meki suglasnici su:

Koje godine Vuk Karadžić uvodi glas ''h'' ?

Koje godine počinje ''slovenska misija'' Ćirila i Metodija?

Šta proučava morfologija?

Koji padež se uvek upotrebljava sa predlogom?

Koji brojevi su promenljivi u srpskom jeziku?

Kojoj vrsti pripada zamenica ''ko, šta?'' ?

Potencijal je:

Glavna reč u sintagmi "nekoliko godina" glasi:

Kako se naziva vrsta sintagme iz prethodnog pitanja?

Po sferi upotrebe reči "hipotalamus, membrana, anatomija" spadaju u:

Reč "pevajući" u rečenici "Pevajući je išao na ispit." ima sintaksičku funkciju:

U rečenici "Imao je sedam ispita u jednom semestru." subjekat glasi: