Istorija jezika II

Koja slova je V. Karadžić uveo u srpsku ćirilicu?

Istočnoslovenski jezici su:

Koje godine je bio Bečki književni dogovor?

Godine rođenja i smrti Vuka Karadžića su:

Najznačajniji reformator ćirilice pre Vuka Karadžića bio je:

Koje godine su P. P. Njegoš i Branko Radičević objavili dela značajna za pobedu narodnog jezika?

Koje godine Vuk Karadžić uvodi glas H?

Kako se zove najstarije slovensko pismo?

Na kom jeziku je napisano Miroslavljevo jevanđelje?

Kojim pismom je pisano Miroslavljevo jevanđelje?

Za osnovicu srpskog književnog jezika uzeta su dva dijalekta:

Izbaci uljeza: RUSKI, BUGARSKI, MAKEDONSKI, SRPSKI.

Kako se naziva najmlađe slovensko pismo?

Kojim jezikom je pisao Zaharije Orfelin?

Sa kog jezika su Ćirilo i Metodije preveli biblijske tekstove pre odlaska u Slovensku misiju?