Istorija jezika I

Koje godine je objavljeno prvo izdanje ''Srpskog rječnik" Vuka Karadžića ?

Kako se zove delo koje je Đ. Daničić objavio 1847. godine?

Ko je prvi počeo pisati slavenoserpskim jezikom?

Vuk Karadžić je usavršio ćirilicu koju je reformisao:

Koji dijalekti čine osnovu srpskog književnog jezika?

Kako se zovu prvi slovenski prosvetitelji koji su u IX veku preveli sa grčkog jezika crkvene knjige?

Koje godine je objavljeno drugo izdanje "Srpskog rječnika" Vuka Karadžića?

Kojoj porodici jezika pripadaju slovenski jezici?

Koji jezik je bio prvi književni jezik svih Slovena?

Delo "Salo debeloga jer" napisao je:

Koje glasove je uveo Vuk Karadžić u svoju reformisanu ćirilicu?

Kako se zove Vukov saradnika na izradi prvog izdanja "Srpskog rječnika"?

Iz kog veka potiče "Dušanov zakonik"?

Na kom pismu je napisano "Miroslavljevo jevanđelje"?

Koje godine je Vuk Karadžić preveo "Novi zavet"?