Fonetika III

Kada u reči MUNJA prednjonepčani nazal zamenimo usneno-zubnim poluvokalom nastaje reč:

U kom glagolskom obliku glagola MLETI zapažate jotovanje?

Koji od navedenih glasova ne pripada nizu: lj, s, đ, ć?

U kojoj od navedenih reči primećujete prevoj vokala?

Reči FUDBAL, GENERAL, BOKAL su primeri odstupanja od koje glasovne alternacije?

Koji vokal u srpskom jeziku je najotvoreniji?

Kako glasi dativ imenice KOLEGA?

Reč iz prethodnog pitanja primer je odstupanja od koje glasovne alternacije?

Koja glasovna alternacija se javlja u genitivu množine imenice REBRO?

Dativ vlastite imenice POŽEGA pravilno glasi:

Pravilno se kaže i piše:

Koja glasovna alternacija se javlja u reči RUSKI?

Broj 600 pravilno se piše:

Kako glasi dativ jednine imenice SPREMAČICA?

Reč iz prethodnog zadatka primer je za odstupanje od glasovne alternacije koja se zove: