Fonetika I

Zvučni glasovi su:

Fonetika je:

Prednjonepčani (palatalni) suglasnici su:

Šta su sonanti po definiciji?

Koje su karakteristike vokala "o"?

Koji glas ne pripada sledećem nizu: j, đ, ž, k, d ?

Koji su nazalni (nosni) suglasnici u srpskom jeziku?

Koji glas je vibrant u srpskom jeziku?

Meki sonanti su:

U kojim od navedenih reči se javlja nepostojano A?

Koji su meki glasovi u srpskom jeziku?

Koji su poluvokali u srpskom jeziku?

Koja je glasovna alternacija (promena) izvršena u reči OTKRITI?

Reč PODŠIŠATI predstavlja primer za odstupanje od:

U genitivu jednine reči OTAC izvršena je: