Zapeta uz veznik I

Veznik I je karakterističan za sastavne naporedne konstrukcije koje iskazuju paralelne i slične ili saglasne članove.

U takvim rečenicama zapeta ispred veznika I se ne piše.

Primeri:

Ivana kliza i skija.

Prvo sam bila na moru i onda sam otišla na planinu.

Zapeta je prihvatljiva isperd veznika I kada nešto iz rečenice želimo posebno da naglasimo ili izdvojimo.

Primer:

Ivana se i kliza, i skija, i igra hokej na ledu.