Tvorba reči glagola pevati i čitati

Glagoli pevati i čitati nastali su izvođenjem, odnosno derivacijom i to dodavanjem sufiksa -a na osnovu glagola i dodavanjem nastavka za oblik -ti (pev-a-ti, čit-a-ti). Dakle, ovi glagoli su primeri za izvedene reči ili izvedenice.

Primer:

Čitati Andrića je zadovoljstvo.