Skraćenice

Skraćenica za društvo sa ograničenom odgovornošću će glasiti DOO, kao što i za osnovnu školu važi skraćenica , Sjedinjene američke države-SAD, itd. U ovim slučajevima skraćenica se dobija od početnih slova višečlanog naziva i piše se velikim slovom i bez skraćeničkih tačaka i međuslovnih belina.

Primeri: DOO AS-TRANS, ALTI DOO.