Sinegdoha

Sinegdoha je prema Rečniku književnih termina stilska figura kojom se jedan pojam ili jedna reč zamenjuje nekim drugim pojmom na osnovu njihove neposredne veze.

Tačnije, sinegdohom se celina iskazuje delom te celine, a deo celine se iskazuje celinom.

Primeri:

Imati krov nad glavom. (ne misli se u bukvalnom smislu imati krov nad glavom, već imati dom, kuću za stanovanje)

Bere se malina u Ivanjici i Arilju. (ne bere se jedna malina, već maline)