SE-zamenica ili rečca

Lična zamenica za svako lice sebe, se glasi:

n. /

g. sebe

d. sebi

a. sebe, se

v. /

i. sobom

l. sebi

Zamenica sebe, se nikada neće imati službu subjekta u rečenici i imaće isti oblik za jedninu i množinu.

Primeri:

Ona je radila za sebe.

Mi uvek radimo za sebe.

Kao povratna rečca se se javlja uz povratne, refleksivne glagole.

Primeri:

On se češlja. (on sebe češlja, a ne nekog drugog)

Milica se umiva. (ona sebe umiva)