Rod imenice vrata

Imenica vrata je pluralia tantum.Ta imenica ima samo oblik množine, a srednjeg je roda. 

Za lakše utvrđivanje roda imenica koje su pluralia tantum možete koristiti sledeću tabelu:

jednina         množina

taj                ti

ta                 te

to                 ta=imenica vrata

Primer:

Vrata su se otvorila od vetra.