Rod imenice miš

Imenice u srpskom jeziku mogu imati samo jedan rod. Ne postoji imenica koja može u isto vreme imati i muški i ženski i srednji rod. Mogu postojati imenice koje imaju istu osnovu, odnosno isti koren reči, a da budu različitog roda (ta kuća, taj kućerak). 

Imenica miš je muškog roda, dok je imenica mišica ženskog roda. Imenica koja bi bila srednjeg roda, a označavala bi malog miša ne postoji. Jedini slučaj koji bi došao u obzir, a da označava malog miša je imenica mišić koja je muškog roda.

Imenice pile i tele su srednjeg roda, i neće postojati imenice sa istom osnovom koje će biti ženskog ili muškog roda.

Primeri:

Našla sam miša u šupi.

Malo pile je baš slatko.