Rod imenice kosa

Kao i imenice koje se završavaju na samoglasnik -A, kao što su žena, učiteljica, ćerka, mama, kuća, knjiga, tako će i imenica kosa biti ženskog roda.

Primer:

Imam kovrdžavu kosu.