Redosled pisanja imena i prezimena

Prema Pravopisu srpskoga jezika Matice srpske iz 2010. godine u srpskom jeziku je ustaljen redosled pisanja prvo imena pa prezimena, osim kada je reč o azbučnim spiskovima, telefonskim imenicima i drugim zvaničnim dokumentima. Dakle, pravilno će biti Zovem se Petar Perić.

Primeri:

Petar Perić je moj prvi komšija.

U goste nam je došao Goran Petrović.