Rečenični konstituenti

Rečenični konstituenti su rečenični članovi. Glavni rečenični konstituenti ili članovi su subjekat i predikat. Pored njih postoje objekat, atribut, apozicija, priloške odredbe...