Rečenica

Rečenica Što je duža izloženost suncu, to je veća potencijalna štetnost pripada zavisnim rečenicama i to je vrsta uslovne rečenice jer iznosi uslov pod kojim se vrši neka radnja.

Ovu rečenicu možemo reći i ovako, koristeći pritom tipične veznike za uslovne rečenice:

Ukoliko je veća izloženost suncu, to je veća potencijalna štetnost.

Ako je veća izloženost suncu, to je veća potencijalna štetnost.