Reč svukuda

U Pravopisu srpskoga jezika Matice srpske postoji reč svukud ili svukuda i ima slično značenje kao i reč svuda.

Primer:

Svukud sam bio, ali je kod kuće najlepše.