Promena glagola utovariti

Promena glagola utovariti glasi:

1. ja utovarim

2. ti utovariš

3. on utovari

1. mi utovarimo

2. vi utovarite

3. oni utovare

Primer:

Moramo da utovarimo ove stvari u kamion.