Proklitike i enklitike

Proklitike i enklitike su termini koji su vezani za akcente i prozodiju.

Pored reči koje imaju akcente, postoje reči koje nemaju svoj akcenata, takve reči se nazivaju klitike.

Klitike zajedno sa akcentovanom reči čine akcenatsku celinu.

Klitike se dele na proklitike i enklitike.

Proklitike su reči koje nemaju svog akcenta i koje čine akcenatsku celinu sa rečju iza sebe, odnosno pišu se i izgovaraju pre akcentovane reči. To su najčešće predlozi, pojedine rečce i veznici.

Primeri:

u kući, od kuće, među svojima, na krovu

Enklitike su reči koje nemaju svog akcenta i koje čine akcenatsku celinu sa rečju ispred sebe, dakle pišu se i izgovaraju posle akcentovane reči. To su najčešće povratna zamenica, nenaglašeni oblici ličnih zamenica, rečca li i kraći oblici pomoćnog glagola jesam i hoću.

Primeri:

videli smo ga, kazali smo joj, radio sam, doći ću