Prisvojni pridevi od imena Darko, Mihajlo, Stanko, Lidija

Prisvojni pridevi koji se grade od vlastitih imenica Darko, Mihajlo, Stanko, Lidija glasiće Darkov, Mihajlov, Stankov, Lidijin.

Primeri:

Ovo je Darkovo mesto.

Ona je Lidijina sestra.

Takođe su mogući i sledeći izrazi:

Ovo je mesto za Darka.

Ona je sestra Lidiji.