Pridevi od reči tata, baka, kuća, grad, Anđela, Miloš

Pridevi od sledećih imenica glasiće:

tata- tatin

baka-bakin

kuća-kućni

grad-gradski

Anđela-Anđelin

Miloš-Milošev

Primer:

Gradski autobos uvek kasni par minuta.