Prezent glagola reći

Prema Pravopisu srpskoga jezika iz 2010. godine glagol reći u preznetu glasi reknem ili rečem. Tako da će reći u prezentu glasiti:

1. ja reknem

2. ti rekneš

3. on rekne

1. mi reknemo

2. vi reknete

3. oni reknu