Prefiks auto-

Prema Pravopisu srpskoga jezika Matice srpske iz 2010. godine moguća su oba oblika, i auto-djelovi i auto-dijelovi.

Primer:

U prodavnici auto-djelova morao sam da kupim zimske gume.