Pojmovi vazdušnog saobraćaja

Pravilni će biti izrazi za crticom kada su u pitanju reči koje u sebi sadrže reč avio.

Primeri:

avio-transport

avio-gorivo

avio-prevoznik

avio-prevoz

avio-saobraćaj