Početna slova meseca u godini

Početna slova meseci u godini pišu se malim slovom.

Primeri:

U junu polažemo maturu.

Mesec avgust je rezervisan za godišnje odmore.

Najviše volim mart jer tada počinje proleće.