Plural i paukal

U srpskom jeziku plural označava množinu: knjiga-knjige, dete-deca, sto-stolovi, žena-žene.

Paukal označava nekadašnju dvojinu koja se danas koristi kod paukalnih sintagmi koje su vezane za brojeve dva, tri, četiri, obe: obe knjige, dve žene, tri sina.