Pisanje imenice Bog

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna reč Bog piše se velikim slovima kada se odnosi na hrišćanskog, jevrejskog ili muslimasnkog boga i kada ima osobine posebnog imena.

Primer:

Verujem u Boga.

Ova reč se piše malim slovima u uopštenim značenjima, kod ustaljenih izraza, uzrečica i kada se odnosi na paganska božanstva.

Primeri:

Grčki bog Zevs je vrhovni bog.

On krade bogu dane.

Za ime boga, šta to radiš!