Padež reči kontakata

U primeru više kontakata reč kontakata je u genitivu množine.

Primer:

Izbrisao sam više kontakata iz svog imenika.