Odnosni veznici i prilozi koji, koga, kome

Odnosni veznik koji i odnosni prilog kog tipčni su za odnosne ili relativne zavisne rečenice.

Ukoliko zavisna rečenica ima sintaksičku funkciju atributa, ispred veznika se neće pisati zapeta.

Primer:

Uzeo je knjigu koju je pročitao nekoliko puta.

Ukoliko zavisna rečenica ima sintaksičku funkciju apozitiva, pa samim tim iskazuje i neku dodatnu informaciju, zapeta će biti obavezna pre veznika, odnosno priloga.

Primer:

Uzeo je knjigu, koju je pročitao nekoliko puta.