Obe ili obje u ijekavici

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna u ijekavskim govorima pravilno se govori i piše obje, dok u ekavskim obe.

Primeri:

Obe sestre idu na Filološki fakultet.

Objema sestrama kupila sam cveće kad sam ih posetila.