Na dole navedenim brojevima ili na dole navedene brojeve

Pravilan će biti izraz na dole navedene brojeve, na dole navedenu adresu.

Primeri:

Kontaktirajte nas na dole navedene brojeve.

Pisma možete slati na dole navedenu adresu.