Mocioni sufiksi

Mocioni sufiksi se koriste u tvorbi reči i služe za slaganje (derivaciju) imenica ženskog roda koje su nastale od motivnih reči sa značenjem muškog roda.

Najčešći mocioni sufiksi je:

- ica

Mocioni sufiks -ica javlja se u sledećim primerima:

vuk-vučica

lisac-lisica

tigar-tigrica

lav-lavica

majmun-majmunica

zec-zečica