Množina i rod imenice oko

Imenica oko je srednjeg roda i u množini će glasiti oči.

Imenice imaju jedan rod i neće ga menjati u oblicima množine, dakle rod imenice biće isti u oblicima jednine i množine.

Primeri:

Ona ima lepe oči.

Njeno oko sve vidi.