Iterativni, učestali glagoli

Iterativni ili učestali glagoli označavaju radnju koja se više puta ponavlja sa prekidima. Primeri za ove glagole su sledeći: kuckati, lupkati, pribojavati se, javljati se, preplivavati... 

Glagol plesati sam po sebi predstavlja nesvršenu radnju, ali ga možemo sagledati i kao glagol koji označava radnju koja se sastoji od ponavljanja istih pokreta. Zbog toga nećemo imati konkretan oblik iterativnog, odnosno učestalog glagola građenog od ovog glagola.

Primer:

Lupkali su celi dan po krovu kako bi ga popravili pre zime.