Instrumental sa značenjem sredstva/društva

Kada se instrumental upotrebljava bez predloga, tada će imati značenje sredstva.

Primeri:

Idem autobusom.

Ne igram se svojim životom.

Pišem olovkom.

Kada se instrumental upotrebljava sa predlogom, tada će imati značenje društva.

Primeri:

Idem sa drugaricama na more.

Sa Milošem radim na jednom projektu.

U primeru Ne igraj se planetom instrumental upotrebljen u rečenici imaće značenje sredstva.