Instrumental imenice put

Instrumental imenice muškog roda put glasi: putem i putom. To je primer za takozvane morfološke dublete.

Pravila vezana za oblike instrumentala imenica muškog roda koje se završavaju na suglasnik jasno su objašnjena u Gramatici srpskoga jezika Živojina Stanojčića i Ljubomira Popovića.