Imperativ glagola obojiti

Imperativ glagola obojiti glasi oboji (2. lice jednine).

Primeri:

Oboji svoje slikovnice.