Imenica vukovac

Prema Pravopisu srpskoga jezika iz 2010. godine imenica sa značenjem dobitnika Vukove diplome piše se malim slovom, dakle-vukovac.

Isti je slučaj i sa imenicama dositejevac, jazasovac, oskarovac, nobelovac...

Primeri:

U mojoj školi ima 15 vukovaca.

Srbija ima jednog nobelovca, Ivu Andrića.